Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 230 kết quả (0.6499981 giây)
Pesticides : Recent Trends in Pesticide Residue Assay
Tác giả: Soundararajan RP,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 657.45
ISBN: 9789535106814
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kiểm toán nội bộ : Lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 1998
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kiểm Toán
Tác giả: Vũ Hữu Đức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 1997
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kiểm toán = Auditing
Tác giả: Arens Alvin A,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 1995
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chứng từ -Sổ sách báo cáo kế toán : Hướng dẫn thực hành
Tác giả: Bùi Văn Dương,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Tài Chính , 1999
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán Mỹ- Đối chiếu kế toán Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kiểm toán nội bộ hiện đại đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát = Modern Internal Auditing: Appraising Operations...
Tác giả: Brink Victor Z,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2000
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nguyên lý kế toán Mỹ
Tác giả: Ronald J Thacker,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Managing the audit function : a corporate audit department procedures guide
Tác giả: Cangemi Michael P,
Thông tin xuất bản: NJ : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN: 0471281190
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6749 Định dạng: CHM
Kiểm toán
Tác giả: Đoàn Văn Liên,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2002
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 7169 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục