Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 258 kết quả
Swanson on Internal Auditing [electronic resource] : Raising the Bar
Tác giả: Dan Swanson
Xuất bản: Ely: IT Governance Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.458
 
Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control 2009 Edition
Tác giả:
Xuất bản: : IFAC International Federation of Accountants, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ vay trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long-T.D...
Tác giả: Đậu Thị Thùy Trang, Phạm Quốc Thuần
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc:  657.45
 
Giả pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong Kiểm toán báo cáo Tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán DFK VN
Tác giả: Trần Lê Kim Quyên, Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Nâng cao chât lượng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Cty TNHH Kiểm toán Á Châu
Tác giả: Nguyễn Thị Loan Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện qui trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Nguyệt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Bài tập Kiểm toán
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.45
 
Kiểm soát nội bộ
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.458
 
Principles of auditing and other assurance services
Tác giả: Ray Whittington, Kurt Pany
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.45
 
Updated Chapters 5, 6 and 7 for use with principles of Auditing and Other Assurance Services
Tác giả: O Ray Whittington, Kurt Pany
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục