Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 36 kết quả (0.630013 giây)
Guide pratique des 5S et du management visuel : pour les managers et les encadrants
Tác giả: Hohmann Christian,
Thông tin xuất bản: Paris : Editions dOrganisation , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN: 9782212545029
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 99297 Định dạng: PDF
Hoạch định chiến lược phát triển công ty xăng dầu dầu khu vực II TNHH một thành viên đến năm 2020
Tác giả: Bùi Thế Quang,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lean Six Sigma for engineers and managers : with applied case studies
Thông tin xuất bản: Boca Raton Florida : Taylor Francis , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN: 9781482243536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107067 Định dạng: PDF
Fail better : Design smart mistakes and succeed sooner
Tác giả: Sastry Anjali,
Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business School Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN: 9781422193440
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Na...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110068 Định dạng: PDF
Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán House
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 110070 Định dạng: PDF
Courage to excute : What elite US military units can teach business about leadership and team performance
Tác giả: Murphy James D,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN: 9781118790090
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Business plans handbook : a compilation of actual business plans developed by small businesses throughout North America ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit Mich : Gale , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 114699 Định dạng: PDF
Một số giải pháp nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh Mtv cao su Phú rRềng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116800 Định dạng: PDF
Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.401
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116831 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục