Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Innovative solutions [electronic resource] : what designers need to know for today's emerging markets
Tác giả: Apala Lahiri Chavan, Girish V Prabhu
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.575
 
STD&D - Produtions and Services
Tác giả:
Xuất bản: : knxb, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.575
 
Entrepreneur Magazine : Bringing Your Product to Market
Tác giả: Don Debelak
Xuất bản: : William Benton, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.575
 
Strategic Management of Technological Innovation
Tác giả: A Schilling Melissa
Xuất bản: New York: McGrawHill Irwin, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.575
 
Applying design for six sigma to software and hardware systems / elektronisk ressurs
Tác giả: Eric Maass, Patricia D McNair
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.575
 
The PDMA Toolbook 3 for New Product Development
Tác giả: Abbie Griffin, Stephen Somermeyer
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.575
 
Flexible Product Development : Building agility for changing markets
Tác giả: Preston G Smith
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.575
 
Coolfarming : turn your great idea into the next big thing
Tác giả: Peter A Gloor
Xuất bản: New York: American Management Association, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.575
 
New product development for dummies
Tác giả: Robin Karol, Beatrice Nelson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.575
 
Phát triển sản phẩm và dịch vụ
Tác giả: Hồ Thị Phương Loan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.575
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục