Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 369 kết quả
Neuro web design : what makes them click?
Tác giả: Susan Weinschenk
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Data mining and market intelligence for optimal marketing returns
Tác giả: Susan Chiu, Domingo Tavella
Xuất bản: London: ButterworthHeinemann, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.83
 
Consumer behavior for dummies
Tác giả: Laura A Lake
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Marketing research : Within a changing information environment
Tác giả: Joseph F Hair, Robert P Bush, David J Ortinau
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHillIrwin, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.83
 
Consumer behavior for dummies
Tác giả: Laura A Lake
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Hành vi người tiêu dùng đối với thực phẩm chế biến của tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn Trãi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2...
Tác giả: Mạc Kim Hữu, Trần Anh Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Nghiên cứu khoa học Marketing : Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.83
 
Giáo trình nghiên cứu thị trường
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.83
 
Nghiên cứu marketing
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.83
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục