Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Data mining and market intelligence for optimal marketing returns
Tác giả: Susan Chiu, Domingo Tavella
Xuất bản: London: ButterworthHeinemann, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.83
 
Marketing research : Within a changing information environment
Tác giả: Joseph F Hair, Robert P Bush, David J Ortinau
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHillIrwin, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.83
 
Nghiên cứu khoa học Marketing : Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.83
 
Giáo trình nghiên cứu thị trường
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.83
 
Nghiên cứu marketing
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương, Diệp Thị Phương Thảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.83
 
Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng
Tác giả: Uyển Minh
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.83
 
Marketing Research
Tác giả: M Chisnall Peter
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.83
 
Marketing research for managers
Tác giả: Sunny Crouch, Matthew Housden
Xuất bản: kd: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.83
 
Nghệ thuật tìm kiếm khách hàng mục tiêu : 90% thu nhập đến từ khách hàng mục tiêu
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.83
 
Nghệ thuật Quản lý - Marketing - Bán hàng hiện đại
Tác giả: Nguyễn Dương, Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.83
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục