Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Nghệ thuật kết nối với khách hàng
Tác giả: Trần Thị Hương
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.834
 
Don't think pink
Tác giả: Lisa Johnson, Andrea Learned
Xuất bản: : AMACOM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.834
 
Just ask a woman : Cracking the code of what women want and how they buy
Tác giả: Mary Lou Quinlan
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.834
 
Food consumer science : theories, methods and application to the western Balkans
Tác giả: Dominique Barjolle
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.834
 
Consumers in Vietnam: Service quality, satisfaction and loyalty to convenience stores
Tác giả: Duc Long Nham, Ngoc Han Pham, Thi Ut Tran
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.834
 
The moment of clarity : using the human sciences to solve your toughest business problems
Tác giả: Christian Madsbjerg, Mikkel B Rasmussen
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.834
 
Critical thinking in consumer behavior : cases and experiential exercises
Tác giả: J Graham
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Education, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.834
 
Nghiên cứu hành vi mua sách kinh tế qua mạng trực tuyến của khách hàng nhằm phát triển thương mại điện tử tại Thành phố ...
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, Hà Thị Ngọc Oanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.834
 
Social media data mining and analytics
Tác giả: Szabó Gábor, Oscar Boykin, Antonios Chalkiopoulos, Gungor Polatkan
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.834
 
GAM7. Book 06- Insight Sự thật ngầm hiểu
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Rio book, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.834
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục