Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Công nghệ nhuộm và hoàn tất
Tác giả: Nguyễn Công Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  667.3
 
Nhập môn công nghệ hóa dệt
Tác giả: Đào Duy Thái
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  667.3
 
Công nghệ in hoa sản phẩm dệt may
Tác giả: Nguyễn Văn Mai
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667.3
 
Kỹ thuật in hoa
Tác giả: Đào Duy Thái
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  667.3
 
Kỹ thuật chuẩn bị vật liệu in nhuộm
Tác giả: Đào Duy Thái
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  667.3
 
Chemistry and Technology of Natural and Synthetic Dyes and Pigments
Tác giả: Ashis Kumar Samanta, Nasser S Awwad, Nasser S Awwad, Ashis Kumar Samanta, Hamed Majdooa Algarni, Hamed Majdooa Algarni
Xuất bản: London: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  667.3
 
Advances in Health Management
Tác giả: Ubaldo Comite
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  667.3
 
The Elemental Analysis of Glass Beads : Technology, Chronology and Exchange
Tác giả:
Xuất bản: Sl: LEUVEN UNIVERSITY PRESS, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  667.3
 
Gums and stabilisers for the food industry 18
Tác giả: Peter A Williams
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667.3
 
Glass : mechanics and technology
Tác giả: Eric Le Bourhis
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục