Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 64 kết quả
Robust industrial control systems : optimal design approach for polynomial systems
Tác giả: Michael J Grimble
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Metaheuristics for scheduling in industrial and manufacturing applications
Tác giả: Ajith Abraham, Fatos Xhafa
Xuất bản: Berlin: Springer Verlag, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.42
 
Workshop processes, practices and materials
Tác giả: Bruce J Black
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.423
 
Robotic microassembly
Tác giả: Stephan Regnier, Michäel Gauthier
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.42
 
Design of automatic machinery
Tác giả: Stephen J Derby
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.42
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Process control : modeling, design, and simulation
Tác giả: B Wayne Bequette
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Automation and control systems economics
Tác giả: Paul G Friedmann
Xuất bản: Research Triangle Park NC: ISA, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.42
 
Nghiên cứu thiết kế hệ thống MPS
Tác giả: Hà Trung Hải, Nguyễn Ánh Duy
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Tự động hoá sản xuất
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục