Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 433 kết quả
Realistic architectural rendering with 3ds max and Mental ray
Tác giả: Roger Cusson, Jamie Cardoso
Xuất bản: Boston: Focal Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.28
 
Blender 3D elektronisk ressurs : architecture, buildings, and scenery : create photorealistic 3D architectural visualiza...
Tác giả: Allan Brito
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Accessing AutoCAD Architecture 2011
Tác giả: William G Wyatt
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning Autodesk Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Sustainable design : ecology, architecture, and planning
Tác giả: Daniel Edward Williams
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Adapting buildings for changing uses : guidelines for change of use refurbishment
Tác giả: David Kincaid
Xuất bản: London: Spon Press, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Energy and environment in architecture : a technical design guide
Tác giả: Nick Baker, Koen Steemers
Xuất bản: New York: EFN Spon, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Autodesk Revit architecture 2011 : no experience required [electronic resource]
Tác giả: Eric Wing
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.28
 
Kiến trúc nhập môn
Tác giả: Trần Văn Khải, Trần Anh Đào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
Bài tập cơ sở kiến trúc 1
Tác giả: Trần Văn Khải, Huỳnh Văn Khang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
Mastering Autodesk Revit MEP 2012 [electronic resource]
Tác giả: Don Bokmiller, Joel Londenberg, Simon Whitbread
Xuất bản: Indianapolis Ind: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục