Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Atlas (World Atlas)
Tác giả:
Xuất bản: : Dorling Kindersley, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  912
 
The visual world atlas [ressource électronique] : facts and maps of the current world
Tác giả:
Xuất bản: Montreal Quebec Canada: QA International, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  912
 
DK complete atlas of the world
Tác giả:
Xuất bản: New York: Dorling Kindersley Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  912
 
Atlas
Tác giả:
Xuất bản: London: Dorling Kindersley, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  912
 
Childcraft's Whole Wide World
Tác giả:
Xuất bản: USA: World Book, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  912
 
World Atlas for Primary Students : Texas Student
Tác giả: Macmillan
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies, 1997
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  912
 
Rethinking the power of maps
Tác giả: Denis Wood, John Fels, John Krygier
Xuất bản: New York: Guilford Press, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  912
 
World atlas
Tác giả:
Xuất bản: London New York NY: Dorling Kindersley DK Pub distributor, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  912
 
Student atlas of world geography
Tác giả: John Logan Allen
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  912
 
Collaborative Dubliners : Joyce in dialogue
Tác giả: Vicki Mahaffey
Xuất bản: Syracuse NY: Syracuse University Press, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823/.912
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục