Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
General, organic, and biological chemistry
Tác giả: Janice G Smith
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill Higher Education, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Intermediate algebra
Tác giả: Julie Miller, Nancy Hyde, Molly O'Neill
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Taking sides, Clashing views in adolescence
Tác giả: Maureen TB Drysdale, B J Rye
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.2355
 
Juvenile delinquency and justice, 06/07
Tác giả: David R Struckhoff
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill Contemporary Learning Ser, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  364.36
 
Annual Editions Critical reading in the content areas, 04/05
Tác giả:
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHillDuskin, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Microelectronic circuit design
Tác giả: Richard C Jaeger, Travis N Blalock
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Aging 08/09
Tác giả: Harold Cox
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill Contemporary Learning Series, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.26
 
Islam and the Muslim world
Tác giả: Mir Zohair Husain
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  297
 
Introduction to data acquisition with LabView
Tác giả: Robert H King
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill Companies, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.6
 
Essentials of the living world
Tác giả: George B Johnson
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục