Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 105 kết quả (0.6405877 giây)
Case Studies and Theory Development in the Social Sciences
Tác giả: Sarrantonio Al,
Thông tin xuất bản: : Cambridge Mass MIT Press c2004 , 2005
Ký hiệu phân loại: 300.722
ISBN: 0262072572
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52787 Định dạng: EPUB
Alone Together
Tác giả: Scott Card Orson,
Thông tin xuất bản: : Basic Books , 2011
Ký hiệu phân loại: 303.4833
ISBN: 9780465022342
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52789 Định dạng: EPUB
48 Laws of Power
Tác giả: Rice Anne,
Thông tin xuất bản: : Penguin Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 303.3
ISBN: 9780140280197
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52788 Định dạng: EPUB
The World Without Us
Tác giả: Roberts Nora,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2008
Ký hiệu phân loại: 304.2
ISBN: 9780312347291
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52790 Định dạng: EPUB
The Social Animal: The Hidden Sources of Love, Character, and Achievement
Tác giả: Brooks Terry,
Thông tin xuất bản: : Random House Digital Inc , 2011
Ký hiệu phân loại: 305.5130973
ISBN: 9780679603931
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52791 Định dạng: EPUB
SuperFreakonomics
Tác giả: Min Anchee,
Thông tin xuất bản: : HarperCollins , 2010
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0060889578
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52793 Định dạng: EPUB
THE STORY OF STUFF
Tác giả: Moore Christopher,
Thông tin xuất bản: : Free Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 306.4
ISBN: 9781439125663
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52792 Định dạng: EPUB
I.O.U.S.A.
Tác giả: Lackey Mercedes,
Thông tin xuất bản: : John Wiley and Sons , 2008
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 9780470222775
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52795 Định dạng: EPUB
Superfreakonomics: global cooling, patriotic prostitutes, and why suicide bombers should buy life insurance
Tác giả: Haldeman Joe,
Thông tin xuất bản: : William Morrow , 2009
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9780060889579
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52794 Định dạng: EPUB
Your Money: The Missing Manual
Thông tin xuất bản: : OReilly Media , 2010
Ký hiệu phân loại: 332.024
ISBN: 9780596809409
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52796 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục