Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 82 kết quả
Outliers: the story of success
Tác giả: Anne McCaffrey, Mercedes Lackey cm Anne McCaffrey
Xuất bản: : Little Brown and Co, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  302
 
Exploring social psychology
Tác giả: David G Myers
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302
 
The nonverbal dictionary of gestures, signs & body language cues from Adam's-apple-jump to zygomatic smile
Tác giả: David B Givens
Xuất bản: Washington: Center for Nonverbal Studies Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Outliers : the story of success
Tác giả: Malcolm Gladwell
Xuất bản: New York: Little Brown and Co, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Made to stick [electronic resource] : why some ideas survive and others die
Tác giả: Chip Heath, Dan Heath
Xuất bản: New York: Random House, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  302
 
Behind the shock machine : the untold story of the notorious Milgram psychology experiments
Tác giả: Gina Perry
Xuất bản: New York: New Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  302
 
How to talk to absolutely anyone : confident communication in every situation
Tác giả: Mark Rhodes
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Tâm lý học xã hội những vấn đề lý luận
Tác giả: Trần Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Tâm lý học xã hội
Tác giả: Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Tâm lý học xã hội
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hằng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  302
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục