Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 92 kết quả (0.3123876 giây)
Theories of Social Capital : Researchers Behaving Badly
Tác giả: Fine Ben,
Thông tin xuất bản: : Pluto Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9781849644426
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Framing Social Interaction : Continuities and Cracks in Goffman's Frame Analysis
Tác giả: Persson Anders,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 9780367897246
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Perspectives on imitation : from neuroscience to social science. Volume 2. Imitation, human development, and culture
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0262275953
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Grounding social sciences in cognitive sciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0262305402
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Perspectives on imitation. Volume 1, Mechanisms of imitation and imitation in animals : from neuroscience to social scie...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0262275945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Grounding social sciences in cognitive sciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0262305402
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Perspectives on imitation : from neuroscience to social science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0262275945
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Visit of president w. J. Clinton to the socialist republic of Viet Nam
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Pennsy Lvocnia , 2000
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Những kẻ xuất chúng = : Outliers the story of success
Tác giả: Gladwel Malcolm,
Thông tin xuất bản: H : Thế giới , 2008
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Experiments with people : revelations from social psychology
Tác giả: Abelson Robert P,
Thông tin xuất bản: Mahwah NJ : Lawrence Erlbaum , 2004
Ký hiệu phân loại: 302
ISBN: 0805828966
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25545 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục