Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Regression models for time series analysis
Tác giả: Benjamin Kedem, Konstantinos Fokianos
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.55
 
Image processing : dealing with texture
Tác giả: Maria Petrou, García Sevilla Pedro
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.367
 
Echocardiography in pediatric and congenital heart disease : from fetus to adult
Tác giả: Meryl Cohen, Tal Geva, Wyman W Lai, Luc Mertens
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Rook's textbook of dermatology
Tác giả: Jonathan Barker, Tanya Bleiker, Robert Chalmers, Daniel Creamer, C Griffiths
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Yamada's atlas of gastroenterology
Tác giả: Daniel Kalman Podolsky
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Yamada's textbook of gastroenterology
Tác giả: Daniel Kalman Podolsky
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Cosmetic dermatology : products and procedures
Tác giả: Zoe Kececioglu Draelos
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.7
 
Lecture notes. Gastroenterology and hepatology
Tác giả: Anton Emmanuel, Stephen Inns
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
The Royal Marsden manual of clinical nursing procedures
Tác giả: Lisa Dougherty, Sara E Lister
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Rossi's principles of transfusion medicine
Tác giả: Jeffrey McCullough, Toby L Simon, Edward L Snyder, Bjarte G Solheim, Ronald G Strauss
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục