Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Karate song đấu tự do
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng
Xuất bản: Huế: Thuận Hóa, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.8153
 
Hồi ký nghề giáo : tôi đã chọn
Tác giả: Lê Hiếu Kính
Xuất bản: Huế: Thuận Hóa, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Chuyện ba vua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Xuất bản: Huế: Thuận Hóa, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.705
 
Chuyện triều Nguyễn
Tác giả: Bửu Kế
Xuất bản: Huế: Thuận Hóa, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7048
 
Lăng tẩm Huế một kỳ quan
Tác giả: Phan Thuận An
Xuất bản: Huế: Thuận Hóa, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  726.8597
 
Giai thoại xứ Huế
Tác giả: Tôn Thất Bình
Xuất bản: Huế: Thuận Hóa, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7048
 
Lịch sử văn hóa Việt Nam
Tác giả: Huỳnh Công Bá
Xuất bản: Huế: Thuận hoá, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  306.09597
 
Nghệ thuật trang trí không gian sống
Tác giả: Chi Phan
Xuất bản: Huế: Thuận Hóa, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  747
 
Khoa học môi trường và sức khoẻ môi trường
Tác giả: Nguyễn Hữu Nghị
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613
 
Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử
Tác giả: Phạm Hồng Sơn
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục