Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 294 kết quả
America : A Narrative history
Tác giả: George Brow Tindall, David E Shi
Xuất bản: Iowa: Norton Company, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  973
 
Perspectives in World Food & Agriculture 2004. Vol. 2
Tác giả: John A Miranowski, Colin G Scanes
Xuất bản: Iowa: Blackwell Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.18
 
Characterization of the Cellulosic Cell Wall
Tác giả: Leslie H Groom, Douglas D Stokke
Xuất bản: Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.682
 
The Well-Being of Farm Animalschallenges and solutions
Tác giả: G John Benson, Bernard E Rollin
Xuất bản: Iowa: Blackwell Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.0893
 
Managing Food Industry Waste
Tác giả: Robert R Zall
Xuất bản: IoWa: Blackwell Publ, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.00286
 
Fundamentals of Veterinary Clinical Neurology
Tác giả: Rodney S Bagley
Xuất bản: Iowa: Blackwell Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.089
 
Tabulation of FARAD Comparative and Veterinary Pharmacokinetic Data
Tác giả: Arthur L Craigmill, Jim E Riviere, Alistair I Webb
Xuất bản: Iowa: Blackwell publishing, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.089
 
Canine and Feline Behavior Therapy
Tác giả: Benjamin L Hart, Melissa J Bain, Lynette a Hart
Xuất bản: Iowa: Blackwell Pub Professional, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.7
 
Mental Health and Well-Being in Animals
Tác giả: Franklin D Mcmillan
Xuất bản: Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.0893
 
Void where prohibited revisited : the trickle-down effect of OSHA's at-will bathroom-break regulation
Tác giả: Marc Linder
Xuất bản: Iowa: University of Michigan, 2003
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục