Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 167 kết quả
Những vấn đề pháp lý phóng viên cần quan tâm
Tác giả: Gia Hi Phan
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.0998
 
Giáo trình Luật thương mại quốc tế
Tác giả: Mai Hồng Quỳ, Trần Việt Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Tâm lý học tư pháp : tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành luật
Tác giả: Lê Nguyên Thanh, Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, Phạm Thái, Trần Thị Quang Vinh
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.19
 
Tâm lý học tư pháp : tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành luật
Tác giả: Lê Nguyên Thanh, Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, Phạm Thái, Trần Thị Quang Vinh
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340.19
 
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm bài tập & tình huống : Tài liệu học tập
Tác giả: Bùi Thị Hằng Nga, Bạch Thị Nhã Nam
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.086
 
Công nghệ DNA tái tổ hợp : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Việt Dũng, Trần Quốc Dung
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Giáo trình đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
Sách chuyên khảo Hiệp ước Basel : từ quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt Nam
Tác giả: Hoàng Công Gia Khánh, Hoàng Trung Nghĩa
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.1
 
Kinh doanh bất động sản những vấn đề cơ bản
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Như
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.33
 
Sách chuyên khảo Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam : Sách chuyên khảo
Tác giả: Cao Vũ Minh, Đinh Thị Chiến, Lê Đức Phương, Ngô Hữu Phước
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.082
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục