Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 41 kết quả
The truth (with jokes)
Tác giả: Al Franken
Xuất bản: New York: Dutton, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.931
 
Chasing destiny [electronic resource]
Tác giả: Eric Jerome Dickey
Xuất bản: New York: Dutton, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Off the cuff : the essential style guide for men and the women who love them
Tác giả: Carson Kressley, Jason O'Malley
Xuất bản: New York: Dutton, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391.1
 
Dry ice : a novel [electronic resource]
Tác giả: Stephen White
Xuất bản: New York: Dutton, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
We were the Mulvaneys [electronic resource]
Tác giả: Joyce Carol Oates
Xuất bản: New York NY USA: Dutton, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The suspect [electronic resource]
Tác giả: John T Lescroart
Xuất bản: New York NY: Dutton, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Waking with enemies [electronic resource]
Tác giả: Eric Jerome Dickey
Xuất bản: New York NY: Dutton, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Dead time [electronic resource]
Tác giả: Stephen White
Xuất bản: New York: Dutton, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Cathedral of the sea [downloadable e-book]
Tác giả: Ildefonso Falcones de Sierra
Xuất bản: New York: Dutton, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863
 
The Book of the new alchemists
Tác giả: Nancy Jac Todd
Xuất bản: New York: Dutton, 1977
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.31
 

Truy cập nhanh danh mục