Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 80 kết quả
How to Do Everything with Your Smartphone, Windows Mobile Edition
Tác giả: Jason R Rich
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Exploring American History 2
Tác giả: Phil LeFaivre, Flo Decker
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  973
 
Word 2002
Tác giả: Deborah Hinkle
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Using Information Technology : a practical introduction to computers & communications : complete version
Tác giả: Brian K Williams, Stacey C Sawyer
Xuất bản: Boston: McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
Fundamentals of Cost Accounting
Tác giả: Michael W Maher, William N Lanen, Madhav V Rajan
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.42
 
Fundamental Accounting Principles. Volume 1Chapter 1-12
Tác giả: Kermit D Larson
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Management Information Systems For The Information Age
Tác giả: Stephen Haag, Maeve Cummings, Donald J McCubbrey
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038011
 
Using Information Technology : A Practical Introduction to Computers and Communications introductory version
Tác giả: Stacey C Sawyer, Brian K Williams
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
Thermodynamics : An Engineering Approach
Tác giả: Yunus A Cengel, Michael A Boles
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4021
 
Business Communication Design
Tác giả: Pamela Angell
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.7
 

Truy cập nhanh danh mục