Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 100 kết quả
Giáo trình đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
Tài liệu tham khảo lập trình PLC allen bradley
Tác giả: Ngô Văn Thuyên, Trương Đình Nhơn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TP, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.895
 
Sổ tay dành cho kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Hội Nghĩa
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
Luật kinh doanh Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quốc Sỹ, Nguyễn Văn Nông
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Đại học khởi nghiệp nhìn từ đại học MIT (Hoa Kỳ)
Tác giả: Đặng Đức Thành
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.11
 
Sách chuyên khảo hướng đến bản án nữ quyền Việt Nam = Toward Vietnamese feminist judgments
Tác giả: Trịnh Thục Hiền, Đặng Hoàng Minh, Đoàn Thị Phương Diệp, Ngô Minh Phương Thảo, Nguyễn Đình Đức, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Kim Chung, Phan Thị Lan Hương
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2024
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.0134
 
Nâng cao chất lượng dịch vụ trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN : sách chuyên khảo
Tác giả: Trần Quốc Trung, Nguyễn Tuấn Dương, Nguyễn Xuân Minh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  658.812
 
Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học và thực phẩm. T.1 - Các quá trình và thiết bị cơ học, thuỷ lực và khí nén
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Đặc trưng văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tương đồng và khác biệt = Korean - Vietnamese cultural specifications: similarities and differences
Tác giả: Trần Thị Thu Lương
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.095
 
Mô hình hoá và tối ưu hoá trong công nghệ hoá học và thực phẩm : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Tấn Dũng, Châu Thanh Tuấn, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.015118
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục