Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 81 kết quả (0.4374958 giây)
The business start-up kit [electronic resource]
Tác giả: Strauss Steven D,
Thông tin xuất bản: Chicago : Dearborn Trade , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 0585445494
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46754 Định dạng: PDF
Phương pháp, kỹ năng, kỹ xảo để khởi sự doanh nghiệp
Tác giả: Đỗ Thanh Năm,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 51901 Định dạng: PDF
Founders at work elektronisk ressurs : stories of startups' early days
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39490 Định dạng: PDF
Smart Women and Small Business : How to Make the Leap from Corporate Careers to the Right Small Enterprise
Tác giả: Wilmerding Ginny,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9780471778684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Starting & running a business all-in-one for dummies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester West Sussex : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 0470516488
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44254 Định dạng: PDF
Ready, Fire, Aim : Zero to 00 million in no time flat
Tác giả: Masterson Michael,
Thông tin xuất bản: New Jersey : JohnWiley Sons Incorporated , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9780470182024
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Parentpreneur Edge : What parenting teaches about building a successful business
Tác giả: Kirk Julie Lenzer,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9780470119877
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Wealth without a job : the entrepreneur's guide to freedom and security beyond the 9 to 5 lifestyle
Tác giả: Laut Phil,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 0471656453 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
New business ventures and the entrepreneur
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 0073404977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục