Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 161 kết quả (0.3699945 giây)
Software build systems [electronic resource] : principles and experience
Tác giả: Smith Peter,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Addison Wesley , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.453
ISBN: 0132171953
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79892 Định dạng: PDF
CMOS VLSI design : circuits and systems perspective
Tác giả: Weste Neil H E,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0321547748
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75158 Định dạng: PDF
Growing object-oriented software, guided by tests
Tác giả: Freeman Steve,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Addison Wesley , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321503627
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65664 Định dạng: PDF
Object Oriented Analysis and Design with Applications
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 020189551X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17759 Định dạng: PDF
Smart Client Deployment with Clickonce : Deploying Windows Forms Applications with Clickonce
Tác giả: Noyes Brian,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0321197690
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17995 Định dạng: PDF
International economics : theory and policy
Tác giả: Krugman Paul R,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 0201770377
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 95834 Định dạng: PDF
Game programming algorithms and techniques : a platform-agnostic approach
Tác giả: Madhav Sanjay,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Addison Wesley , 2014
Ký hiệu phân loại: 794.81526
ISBN: 0321940156
ID: 92701 Định dạng: PDF
Visual Studio Team System : Better Software Development for Agile Teams
Tác giả: Stott Will,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0321418506
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18052 Định dạng: PDF
The METAFONTbook
Thông tin xuất bản: Reading Mass : Addison Wesley , 1986
Ký hiệu phân loại: 686.2
ISBN: 0201134454
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73910 Định dạng: PDF
XML and Java Developing Web Applications
Tác giả: Hiroshi Maruyama,
Thông tin xuất bản: Massachusetts : Addison Wesley , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0201485435
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7917 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục