Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.4299628 giây)
When (and How) Is Theory of Mind Useful? Evidence from Life-Span Research
Tác giả: Francesca Baglio,
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2017
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 9782889451012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Psychology : the hope of a science
Tác giả: Kimble Gregory A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262277123
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Brainstorms : philosophical essays on mind and psychology
Tác giả: Dennett D C,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262271508
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Folk psychological narratives : the sociocultural basis of understanding reasons
Tác giả: Hutto Daniel D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262275996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Brainstorms : philosophical essays on mind and psychology
Tác giả: Dennett D C,
Thông tin xuất bản: Cambridge MA : MIT Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 026234372X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The mind's arrows : Bayes nets and graphical causal models in psychology
Tác giả: Glymour Clark N,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262072203
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Folk psychological narratives : the sociocultural basis of understanding reasons
Tác giả: Hutto Daniel D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262275996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Brainstorms : philosophical essays on mind and psychology
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1978
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262271508
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The science of the mind
Tác giả: Flanagan Owen J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262272792
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Psychology : the hope of a science
Tác giả: Kimble Gregory A,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 150.1
ISBN: 0262277123
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục