Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Survivor
Tác giả: Octavia E Butler
Xuất bản: Garden City NY: Doubleday, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Magician
Tác giả: Roald Dahl, Roald cm Dahl
Xuất bản: : Doubleday, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Isaac Asimov: The Complete Stories
Tác giả: Clive Cussler, Clive Cussler cm
Xuất bản: : Doubleday, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Meg
Tác giả: Laurell K Hamilton, Laurell K Hamilton cm
Xuất bản: : Doubleday, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Dexter 4 - Dexter by Design
Tác giả: John Lloyd, John Mitchinson cm John Lloyd
Xuất bản: : Doubleday, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Disworld 25 - The Truth
Tác giả: Randy Alcorn, Randy Alcorn cm
Xuất bản: : Doubleday, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Life After Doomsday
Tác giả: Bruce D Clayton
Xuất bản: : Doubleday, 1981
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.69
 
The Sacred Mushroom
Tác giả: Andrija Puharich
Xuất bản: : Doubleday, 1974
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.8
 
The forgotten man
Tác giả: Robert Crais
Xuất bản: New York: Doubleday, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The nine : inside the secret world of the Supreme Court
Tác giả: Jeffrey Toobin
Xuất bản: New York: Doubleday, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  347.73
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục