Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1229 kết quả
Bản thuyết minh kỹ thuật danh mục hướng dẫn xây dựng, lắp ráp vận hành phòng thí nghiệm vật lý
Tác giả: Viện Vật lý kỹ thuật
Xuất bản: Hà Nội: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 1999
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  025.31
 
Danh mục tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1 - Các chương trình đề tài Khoa học công nghệ ( KC )
Tác giả: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  602
 
Danh mục tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học & công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1
Tác giả: Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9
 
Việt Nam thiên nhiên, môi trường phát triển bền vững
Tác giả: Trương Quang Học
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học và Kỹ Thuật, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.709597
 
Kỹ thuật tách tinh chế trong hóa học
Tác giả: Phan Đình Châu, Vũ Bình Dương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.28424
 
Kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Thúy Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Phan Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật tiện
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.53
 
Kỹ thuật Robot
Tác giả: Đào Văn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục