Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 819 kết quả (0.3999654 giây)
Access denied in the information age
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave , 2001
Ký hiệu phân loại: 303.483
ISBN: 0333920198
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 29863 Định dạng: PDF
Consuming behaviour
Tác giả: Desmond John,
Thông tin xuất bản: Basingstoke New York : Palgrave , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.47
ISBN: 0333949927
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 47465 Định dạng: PDF
Human resource management [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: Bratton John,
Thông tin xuất bản: : Palgrave , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0585382565
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66281 Định dạng: PDF
Gothic modernisms
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Palgrave , 2001
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 0333918738
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87973 Định dạng: PDF
Religion, government and political culture in early modern Germany : Lindau, 1520-1628
Ký hiệu phân loại: 943
ISBN: 0333711947
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 97119 Định dạng: PDF
Barricades : the war of the streets in revolutionary Paris, 1830-1848
Tác giả: Harsin Jill,
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave , 2002
Ký hiệu phân loại: 944
ISBN: 0312294794
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108056 Định dạng: PDF
The reign of Charles V
Tác giả: Maltby William S,
Ký hiệu phân loại: 943.031092
ISBN: 0333677676
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108061 Định dạng: PDF
Crypto-judaism and the Spanish inquisition
Tác giả: Alpert Michael,
Thông tin xuất bản: Basingstoke Hampshire New York : Palgrave , 2001
Ký hiệu phân loại: 946
ISBN: 033391791X
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108062 Định dạng: PDF
The new golden age : the coming revolution against political corruption and economic chaos
Tác giả: Batra Raveendra N,
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave , 2007
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114906 Định dạng: PDF
Mastering fashion buying and merchandising management
Tác giả: Jackson Tim,
Thông tin xuất bản: London : Palgrave , 2001
Ký hiệu phân loại: 687.0688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 119550 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục