Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 884 kết quả (0.0100016 giây)
Human resource management [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: John Bratton
: Palgrave, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.3
 
Religion, government and political culture in early modern Germany : Lindau, 1520-1628
Tác giả: Johannes C Wolfart
Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 943
 
Gothic modernisms
Tác giả: 
New York NY: Palgrave, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc: 823
 
Access denied in the information age
Tác giả: 
Basingstoke: Palgrave, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 303.483
 
Consuming behaviour
Tác giả: John Desmond
Basingstoke New York: Palgrave, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 339.47
 
Barricades : the war of the streets in revolutionary Paris, 1830-1848
Tác giả: Jill Harsin
New York: Palgrave, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 944
 
The reign of Charles V
Tác giả: William S Maltby
Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 943.031092
 
Crypto-judaism and the Spanish inquisition
Tác giả: Michael Alpert
Basingstoke Hampshire New York: Palgrave, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 946
 
The new golden age : the coming revolution against political corruption and economic chaos
Tác giả: Raveendra N Batra
New York: Palgrave, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 330
 
The Internet supply chain : impact on accounting and logistics
Tác giả: Dimitris N Chorafas
New York: Palgrave, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục