Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Principles of chemistry : a molecular approach
Tác giả: Nivaldo J Tro
Xuất bản: New York Upper Saddle River NJ: Prentice Hall Pearson Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Linux troubleshooting for system administrators and power users
Tác giả: James Kirkland
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall Pearson Education, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.432
 
Video processing and communications
Tác giả: Yao Wang, Jör Ostermann, Ya-Qin Zhang
Xuất bản: Upper Saddle River NJ London: Prentice Hall Pearson Education Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38833
 
LDAP in the Solaris Operating Environment [ressource électronique] : Deploying Secure Directory Service
Tác giả: Michael Haines, Bialaski
Xuất bản: E Rutherford Old Tappan: Prentice Hall PTR Pearson Education Distributor, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.713769
 
Introduction to real analysis
Tác giả: William F Trench
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice HallPearson Education, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
The economics of business strategy
Tác giả: John Lipczynski, Jo Wilson
Xuất bản: Harlow: FT Prentice HallPearson education, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.401
 
Sport pedagogy : an introduction for teaching and coaching
Tác giả: Kathleen M Armour
Xuất bản: Harlow Essex Singapore: Prentice HallPearson, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục