Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 95 kết quả
The Wiley Blackwell handbook of mindfulness
Tác giả: Amanda Ie
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  158
 
Frommer's. Chicago
Tác giả: Elizabeth Canning Blackwell
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 1990
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.731104
 
Brands that rock : What the music industry can teach marketers about customer loyalty
Tác giả: Roger Blackwell, Tina Stephan
Xuất bản: New York: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.823
 
Brands That Rock : What Business Leaders Can Learn from the World of Rock and Roll
Tác giả: Roger Blackwell, Tina Stephan
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.827
 
The Wiley-Blackwell handbook of adulthood and aging
Tác giả: Martin J Sliwinski, Susan Krauss Whitbourne
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  305.26
 
The Wiley Blackwell handbook of art therapy
Tác giả: David Gussak, Marcia L Rosal
Xuất bản: Chichester UK Malden MA: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.891656
 
The Wiley-Blackwell companion to inter-religious dialogue
Tác giả: C Cornille
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
LSAT for dummies
Tác giả: Lisa Zimmer Hatch, Amy Hackney Blackwell, Amy Hackney Blackwell, Scott A Hatch
Xuất bản: Hobokin NJ: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340.076
 
The Wiley-Blackwell handbook of legal and ethical aspects of sex offender treatment and management
Tác giả: Karen Harrison, Bernadette Rainey
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  364.4
 
TNM atlas
Tác giả: H Asamura, L H Sobin, Ch Wittekind
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.9940012
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục