Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
HCCI and CAI engines for the automotive industry [electronic resource]
Tác giả: Hua Zhao
Xuất bản: Cambridge England: Woodhead Pub Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Optimisation of design of composite structures
Tác giả: A Miravete, Antonio Miravete
Xuất bản: Cambridge England: Woodhead Pub Ltd, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.118
 
Novel food packaging techniques
Tác giả: Raija Ahvenainen
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub Ltd, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.09
 
Orthopaedic bone cements
Tác giả: Sanjukta Deb
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Pub Ltd CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.471
 
Surfaces and interfaces for biomaterials
Tác giả: Pankaj Vadgama
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub Ltd, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Laser cooling of solids
Tác giả: S V Petrushkin, V V Samart⁻Łsev
Xuất bản: Cambridge Oxford Boca Raton: Cambridge International Science Pub Ltd In association with Woodhead Pub Ltd CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Design and manufacture of textile composites
Tác giả: A C Long
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead Pub Ltd in association with the Textile Institute CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677
 
1

Truy cập nhanh danh mục