Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 573 kết quả (0.5800048 giây)
Problems & solutions in scientific computing : with C++ and Java simulations
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hackensack NJ : World Scientific , 2004
Ký hiệu phân loại: 518
ISBN: 9812561129
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 71399 Định dạng: PDF
The scientific basis of tobacco product regulation : second report of a WHO study group.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Geneva : World Health Organization , 2008
Ký hiệu phân loại: 613.9
ISBN: 9241209518
Bộ sưu tập: Tham khảo
ATLAS:A 25-Year Insider Story of the LHC Experiment
Ký hiệu phân loại: 539.736
ISBN: 9789813271807
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Superconductivity
Tác giả: Ginzburg V L,
Ký hiệu phân loại: 537.623
ISBN: 981238913X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65984 Định dạng: PDF
World Century compendium to TCM
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Century , 2013
Ký hiệu phân loại: 615.880951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132838 Định dạng: PDF
Proceedings of the 1st International Discussion Meeting on Superionic Conductor Physics [electronic resource] : Kyoto, J...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hackensack NJ : World Scientific , 2007
Ký hiệu phân loại: 500
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66823 Định dạng: PDF
The Indian renaissance : India's rise after a thousand years of decline
Tác giả: Sanyal Sanjeev,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 2008
Ký hiệu phân loại: 330.954
ISBN: 9789812818775
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66048 Định dạng: PDF
International Seminar on Nuclear War and Planetary Emergencies, 29th Session : "E. Majorana" Centre for Scientific Culture Erice, Italy, 10-15 May 2003
Tác giả: Raganini R,
Ký hiệu phân loại: 363.32
ISBN: 9789812385864
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The dynamics of marine craft : maneuvering and seakeeping
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 2004
Ký hiệu phân loại: 623.81
ISBN: 9789810247560
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66158 Định dạng: PDF
Scientific writing [electronic resource] : a reader and writer's guide
Tác giả: Lebrun JeanLuc,
Thông tin xuất bản: Hackensack NJ London : World Scientific , 2007
Ký hiệu phân loại: 808.0665
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 31030 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục