Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Superconductivity
Tác giả: V L Ginzburg, E A Andryushin
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Superconductivity
Tác giả: V L Ginzburg, E A Andryushin
Xuất bản: Singapore Hong Kong: World Scientific, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
The NMR Probe of High-Tc Materials [electronic resource]
Tác giả: Russel E Walstedt
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Strongly correlated systems, coherence and entanglement
Tác giả: José Carmelo
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Teach yourself visually Office 2007
Tác giả: Sherry Kinkoph
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Superconductivity : physics and applications
Tác giả: K Fossheim, Asle Sudbø
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Quantum statistical theory of superconductivity elektronisk ressurs
Tác giả: Shigeji Fujita, Salvador Godoy
Xuất bản: New York: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Chemistry of superconductor materials : preparation, chemistry, characterization and theory
Tác giả: Terrell A Vanderah
Xuất bản: Park Ridge NJ: Noyes Publications, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
High-temperature superconductors
Tác giả: Xianggang Qiu
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia Pennsylvania: Woodhead Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Strongly correlated systems [electronic resource] : numerical methods
Tác giả: Adolfo Avella, Ferdinando Mancini
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục