Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Principles of foundation engineering
Tác giả: Braja M Das
Xuất bản: Mason OH: Cengage, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  624.15
 
Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc. Tập 1 = 短期速成外国人汉语会话课本
Tác giả: Hồ Hiếu Bân, Nguyễn Thị Minh Hồng, Tô Minh Hà, Triệu Kim Anh
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Introduction to management science : a modeling and case studies approach with spreadsheets
Tác giả: Frederick S Hillier, Mark S Hillier
Xuất bản: Dubuque: McGrawHill Companies, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  658.4032
 
120 tình huống trong tiếng anh
Tác giả: Hoàng Yến, Thanh Long
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428
 
Kinh tế lượng : bài giảng
Tác giả: Nguyễn Tiến Minh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  330.015195
 
Truyền động điện
Tác giả: Phạm Thúy Ngọc
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  629.8
 
Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm
Tác giả: Nguyễn Anh Trinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  519.5
 
Vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.001579
 
Kỹ thuật hóa sinh & Enzym
Tác giả: Lê Quang Trí
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  660.63
 
Kế toán ngân hàng
Tác giả: Trần Thị Hải Vân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  657.8333
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục