Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Advances in Food Mycology [electronic resource]
Tác giả: A D Hocking
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn, Lại Mai Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.001579
 
Vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Vi sinh thực phẩm
Tác giả: Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Kim Anh, Trịnh Ngọc Nam, Văn Hồng Thiện
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
The microbiology of meat and poultry
Tác giả: Andrew Davies, Ron Board
Xuất bản: London: Blackie Academic Professional, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.001579
 
Microbiological risk assessment in food processing
Tác giả: Martyn Brown, Mike Stringer
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.001579
 
Công nghệ vi sinh
Tác giả: Trần Thị Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.001579
 
Vi sinh vật thực phẩm : Kỹ thuật kiểm tra và chỉ tiêu đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Phùng Tiến, Bùi Minh Đức, Nguyễn Văn Dịp
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.001579
 
Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn, Lại Mai Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.001579
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục