Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1506 kết quả
Engineering optimization [electronic resource] : an introduction with metaheuristic applications
Tác giả: Xin-She Yang
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0015196
 
Electronics explained [electronic resource] : the new systems approach to learning electronics
Tác giả: Louis E Frenzel
Xuất bản: Burlington MA: Newnes, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Freshwater prawns : biology and farming
Tác giả: Michael B New
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.58
 
PRINCE2 for dummies
Tác giả: Nick Graham
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Project 2010 for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken NJ Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404028553
 
A manager's guide to leadership : an action learning approach
Tác giả: Mike Pedler, Tom Boydell, John Burgoyne
Xuất bản: Berkshire: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
Enzymes in food technology / edited by Robert J. Whitehurst, Maarten Van Oort
Tác giả: Maarten van Oort, Robert J Whitehurst
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Pharmaceutical compounding and dispensing
Tác giả: Christopher Andrew Langley, John F Marriott
Xuất bản: London: Pharmaceutical Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.4
 
Conflict resolution at work for dummies
Tác giả: Vivian Scott
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3045
 
Environmental engineering : designing a sustainable future
Tác giả: Anne E Maczulak
Xuất bản: New York: Facts On File, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục