Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
The Facts on File companion to the American novel
Tác giả: Abby H P Werlock
Xuất bản: New York: Facts on File, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.003
 
Maggie, a girl of the streets
Tác giả: Stephen Crane, Adrian Hunter
Xuất bản: Peterborough Ont Orchard Park NY: Broadview Press, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.4
 
Power, plain English, and the rise of modern poetry
Tác giả: David Rosen
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.9109
 
Critical companion to Walt Whitman : a literary reference to his life and work
Tác giả: Charles M Oliver
Xuất bản: New York: Facts on File, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.3 811.3
 
Encyclopedia of feminist literature
Tác giả: Mary Ellen Snodgrass
Xuất bản: New York: Facts On File, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
Encyclopedia of fantasy and horror fiction
Tác giả: Don D'Ammassa
Xuất bản: New York NY: Facts On File, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3873803
 
Critical companion to James Joyce : a literary reference to his life and work
Tác giả: A Nicholas Fargnoli, A Nicholas Fargnoli, Michael Patrick Gillespie
Xuất bản: New York NY: Facts On File, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
A dictionary of literary and thematic terms
Tác giả: Edward Quinn
Xuất bản: New York: Facts On File, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  803
 
Hopkins's poetics of speech sound : sprung rhythm, lettering, inscape
Tác giả: James I Wimsatt
Xuất bản: Toronto Buffalo NY: University of Toronto Press, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.8
 
A careful longing : the poetics and problems of nostalgia
Tác giả: Aaron Santesso
Xuất bản: Newark: University of Delaware Press, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.509353
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục