Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 415 kết quả
Telescope optics : evaluation and design
Tác giả: Harrie G J Rutten, Richard Berry, Diane Lucas, Martin A M van Venrooij
Xuất bản: Richmond Va USA: WillmannBell, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  522.2
 
Drawing scenery: landscapes and seascapes
Tác giả: Jack Hamm
Xuất bản: New York: Grosset Dunlap, 1988
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743
 
The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques
Tác giả: James W Zubrick
Xuất bản: New York: Wiley, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Time line therapy and the basis of personality
Tác giả: Tad James, Wyatt Lee Woodsmall
Xuất bản: Cupertino Calif: Meta Publications, 1988
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.2
 
Syncrotron Radiation in Chemistry and Biology 2
Tác giả:
Xuất bản: : Springer, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Product assurance principles : integrating design assurance and quality assurance
Tác giả: Eugene R Carrubba, Eugene R Carrubba, Ronald D Gordon
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0042
 
Introduction to string field theory
Tác giả: Warren Siegel
Xuất bản: Singapore Hong Kong: World Scientific, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.14
 
Red Prophet
Tác giả: Tad Williams, Tad Williams cm
Xuất bản: : TOR c1988, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The old devils: a novel
Tác giả: Michael J Fox, Michael J Fox cm
Xuất bản: : Perennial Library, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Matilda
Tác giả: Michael Jan Friedman, Michael Jan Friedman cm
Xuất bản: : Viking, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục