Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1124 kết quả (0.3299993 giây)
Revolution of the Mind : Higher Learning among the Bolsheviks, 1918-1929
Tác giả: DavidFox Michael,
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 378.47
ISBN: 9781501707179
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Die Staaten Suedosteuropas und die europaeisch-atlantischen Strukturen. Eine Bestandsaufnahme
Tác giả: Brey Hansjorg,
Ký hiệu phân loại: 949.60559
ISBN: 9783954796830
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mindblindness : an essay on autism and theory of mind
Tác giả: BaronCohen Simon,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 616.8982
ISBN: 026226773X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mind design II : philosophy, psychology, artificial intelligence
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0262082594
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Knowledge, concepts, and categories
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 153.23
ISBN: 9780262315890
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An introduction to natural computation
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 573.86011363
ISBN: 0262267667
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gateways to knowledge : the role of academic libraries in teaching, learning, and research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 027.7
ISBN: 0262271923
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The discovery of spoken language
Tác giả: Jusczyk Peter W,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 401.93
ISBN: 0262100584
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Conversations in the cognitive neurosciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0585003386
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computer science Logo style. Volume 3
Tác giả: Harvey Brian,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 005.13/3
ISBN: 0262286815
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục