Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Beverages
Tác giả:
Xuất bản: Alexandria Va: TimeLife Books, c1983
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.87
 
Modern arnis : the Filipino art of stick fighting
Tác giả: Remy A Presas, Gregory Lee
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1983
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
The art of practising the violin : with useful hints for all string players
Tác giả: Robert Gerle
Xuất bản: London: Stainer Bell, c1983
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  787.10712
 
Chess skill in man and machine
Tác giả: Peter W Frey
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, c1983
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.17
 
Sunset house plants
Tác giả: A Cort Sinnes
Xuất bản: Menlo Park Calif: Lane Pub Co, c1983
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  635.965
 
Bimetallic catalysts : discoveries, concepts, and applications
Tác giả: John H Sinfelt
Xuất bản: New York: Wiley, c1983
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Ninja. Vol. III : warrior path of Togakure
Tác giả: Stephen K Hayes, Gregory Lee
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1983
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Home applications and games for the Atari home computers : for the Atari 400/800, 600XL, 800XL, 1200XL, 1400XL, and 1450...
Tác giả: Timothy P Banse
Xuất bản: Boston: Little Brown, c1983
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.642
 
SIOP, the secret U.S. plan for nuclear war
Tác giả: Peter Pringle, William M Arkin
Xuất bản: New York: Norton, c1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.0217
 
The survival retreat : a total plan for retreat defense
Tác giả: Ragnar Benson
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, c1983
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.69
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục