Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.6200025 giây)
Roland vs recorder power! : the comprehensive guide
Tác giả: Skelnik Chris,
Thông tin xuất bản: nt : Thomson Course Technology PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 1592008364
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12124 Định dạng: CHM
Quantum computing and communications
Tác giả: Imre Sándor,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 047086902X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13210 Định dạng: PDF
An Introduction to Quantum Computing
Tác giả: Kaye Phillip,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 0198570007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15486 Định dạng: PDF
Probability and Statistics for Computer Science
Tác giả: Johnson James L,
Thông tin xuất bản: New Jersey : WileyInterscience , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 9780471326724
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Quantum computation and quantum information
Tác giả: Nielsen Michael A,
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 9781107002173 (hardback)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Principles of quantum computation and information
Tác giả: Benenti Giuliano,
Thông tin xuất bản: Hackensack NJ : World Scientific , c2004
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 9789812563453 (v. 2)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Quantum information processing
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim Great Britain : WileyVCH , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 3527405410 (cased)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Introduction to quantum computers
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 9810234902
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 31038 Định dạng: PDF
Quantum computing : a short course from theory to experiment
Tác giả: Stolze Joachim,
Thông tin xuất bản: Weinheim : WileyVCH , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 3527404384
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39779 Định dạng: PDF
Mathematics of quantum computation and quantum technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Chapman HallCRC , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.1
ISBN: 1584888997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77514 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục