Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 286 kết quả (0.3700481 giây)
How to do everything : digital camera
Tác giả: Johnson Dave,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2008
Ký hiệu phân loại: 775
ISBN: 0071495800
VLIW microprocessor hardware design : for ASIC and FPGA
Tác giả: Lee Weng Fook,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2008
Ký hiệu phân loại: 621.3916
ISBN: 0071497021 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
iPod repair : quicksteps
Tác giả: Jones Brandon,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2008
Ký hiệu phân loại: 621.38933
ISBN: 9780071498661 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Dynamics of skill acquisition : a constraints-led approach
Tác giả: Davids K,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2008
Ký hiệu phân loại: 372.86
ISBN: 0736036865 (hard cover)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Youth physical activity and sedentary behavior :challenges and solutions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2008
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780736065092 (hard cover)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The hockey drill book
Tác giả: Chambers Dave,
Thông tin xuất bản: Champaign : Human Kinetics , c2008
Ký hiệu phân loại: 796.355
ISBN: 0736065342 (soft cover)
Precision pool
Tác giả: Kanov Gerry,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2008
Ký hiệu phân loại: 794.73
ISBN: 0736073876
Ask a midwife
Thông tin xuất bản: London : Dorling Kindersley , c2008
Ký hiệu phân loại: 618.2
ISBN: 0756636876
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Training for climbing : the definitive guide to improving your performance
Tác giả: Horst Eric J,
Thông tin xuất bản: Guilford Conn : Falcon , c2008
Ký hiệu phân loại: 796.5223
ISBN: 9780762746927
Making and moving knowledge : interdisciplinary and community-based research in a world on the edge
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 306.42
ISBN: 0773533737 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục