Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 27 kết quả
The wilderness trail
Tác giả: Kay Thorpe
Xuất bản: London: Mills and Boon, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Prince of tides [electronic resource]
Tác giả: Pat Conroy
Xuất bản: New York: RosettaBooks, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Flo & Wendell
Tác giả: William Wegman
Xuất bản: New York NY: Dial Books for Young Readers, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
The wizards of Wyrd World
Tác giả: Pamela F Service, Mike Gorman
Xuất bản: Minneapolis MN: Darby Creek, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Foul Lady Fortune
Tác giả: Chloe Gong
Xuất bản: New York: Margaret K McElderry Books, 2022
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Parenting after the death of a child : a practitioner's guide
Tác giả: Jennifer L Buckle, Stephen J Fleming
Xuất bản: New York: BrunnerRoutledge, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.937
 
Hot hand [online resource]
Tác giả: Mike Lupica
Xuất bản: New York: Philomel Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Fire & flood
Tác giả: Victoria Scott
Xuất bản: New York: Scholastic Press, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The hour of the cobra
Tác giả: Maiya Williams
Xuất bản: New York: Amulet Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813
 
Dark power collection
Tác giả: Bill Myers
Xuất bản: Grand Rapids Mich: Zondervan, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 

Truy cập nhanh danh mục