Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Advances in food biochemistry
Tác giả: Fatih Yildiz
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Physical properties of foods : novel measurement techniques and applications
Tác giả: Ignacio Arana
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, c2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Food packaging : principles and practice
Tác giả: Gordon L Robertson
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.09
 
Biotechnology in functional foods and nutraceuticals
Tác giả: Debasis Bagchi, Dilip K Ghosh, Francis Lau
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food emulsions : principles, practices, and techniques
Tác giả: D J McClements
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Food science and food biotechnology
Tác giả: Gust Barbosa-Cánovas, Gusta Gutiérrez-López
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food science and food biotechnology
Tác giả: Gustavo Gutierrez-Lopez, Gustav Barbosa-Cánovas
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục