Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Mathematics in action, Prealgebra problem solving
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Cambridge International AS and A Level Mathematics Pure Mathematics 1 [electronic resource]
Tác giả: Roger Porkess, Sophie Goldie
Xuất bản: London: Hodder Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow United Kingdom: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.024
 
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow United Kingdom: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02433
 
Thinking mathematically
Tác giả: Robert Blitzer
Xuất bản: Boston: Pearson Education Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Core-plus Mathematics : Contemporary Mathematics in Context. Course 2
Tác giả: Brin A Keller, Beth E Ritsema, Ann E Watkins, Arthur F Coxford, Rebecca K Walker, Harold L Schoen, Robin Marcus, Christian R Hirsch, James T Fey, Eric W Hart
Xuất bản: New York: McGraw Hill education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  510
 
Numerical methods for engineers
Tác giả: Steven C Chapra, Raymond P Canale
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  518.02462
 
Numerical methods for engineers
Tác giả: Steven C Chapra, Raymond P Canale
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.02462
 
Nonlinear conservation laws, fluid systems and related topics
Tác giả: Gui-Qiang Chen, Daqian Li, Chun Liu
Xuất bản: Beijing China Hackensack NJ: Higher Education Press World Scientific, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532.05
 
Mathematics education : a critical introduction
Tác giả: Mark Wolfmeyer
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.71073
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục