Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 336 kết quả
Thinking mathematically
Tác giả: Robert Blitzer
Xuất bản: Boston: Pearson Education Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Core-plus Mathematics : Contemporary Mathematics in Context. Course 2
Tác giả: Brin A Keller, Beth E Ritsema, Ann E Watkins, Arthur F Coxford, Rebecca K Walker, Harold L Schoen, Robin Marcus, Christian R Hirsch, James T Fey, Eric W Hart
Xuất bản: New York: McGraw Hill education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  510
 
Modern cryptography : applied mathematics for encryption and information security
Tác giả: Chuck Easttom
Xuất bản: New York: McGrawHill Education, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.82
 
Elementary Mathematics Education Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Palacký University Olomouc, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Philosophy of Mathematics Education
Tác giả: Paul Ernest, Maria Bicudo, Ladislav Kvasz, Roger Miarka, Regina Moeller, Jean Paul van Bendegem, Ole Skovsmose
Xuất bản: Cham: Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370
 
Transitions in Mathematics Education
Tác giả: Ghislaine Gueudet, Marianna Bosch, Andrea A diSessa, Oh Nam Kwon, Lieven Verschaffel
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Problem Solving in Mathematics Education
Tác giả: Peter Liljedahl, Regina Bruder, Uldarico Malaspina, Manuel Santos-Trigo
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370
 
Mathematics in Education, Research and Applications
Tác giả:
Xuất bản: : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal on Mathematics Education
Tác giả:
Xuất bản: : Sriwijaya University, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Asian Journal for Mathematics Education
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục