Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 245 kết quả
The end of education : redefining the value of school
Tác giả: Neil Postman
Xuất bản: New York: Knopf, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370
 
Những trải nghiệm mới về giáo dục trong thời bình : Hồi ký
Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
Tasks in primary mathematics teacher education : purpose, use and exemplars
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370
 
Giáo dục học : Giáo trình dành cho các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm
Tác giả: Phạm Viết Vượng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
Quản lí hiệu năng và quản lí tự chủ trong nhà trường - một cơ chế để phát triển = School Effectiveness and school based ...
Tác giả: Trịnh Yên Tường, Phùng Đại Minh, Trần Quốc Bình
Xuất bản: Thượng Hải: Thượng Hải, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
30 năm giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Sở Giáo dục & Đào tạo TpHCM
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
Inside secrets of finding a teaching job
Tác giả: Jack Warner
Xuất bản: kd: JIST Works, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370
 
The cheater's handbook
Tác giả: Bob Corbett
Xuất bản: : ReganBooks, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370
 
Prefactoring
Tác giả: Ken Pugh
Xuất bản: : OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  370
 
Bàn về giáo dục Việt Nam : Tuyển tập tác phẩm
Tác giả: Nguyễn Cảnh Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục