Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 259 kết quả (0.8299102 giây)
The end of education : redefining the value of school
Tác giả: Postman Neil,
Thông tin xuất bản: New York : Knopf , 1995
Ký hiệu phân loại: 370
ISBN: 0679430067
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 86335 Định dạng: PDF
The cheater's handbook
Tác giả: Corbett Bob,
Thông tin xuất bản: : ReganBooks , 1999
Ký hiệu phân loại: 370
ISBN: 0060988126
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 13216 Định dạng: PDF
Giáo dục học : Giáo trình dành cho các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2012
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Inside secrets of finding a teaching job
Tác giả: Warner Jack,
Thông tin xuất bản: kd : JIST Works , 2003
Ký hiệu phân loại: 370
ISBN: 156370921X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12321 Định dạng: PDF
Prefactoring
Tác giả: Pugh Ken,
Thông tin xuất bản: : OREILLY , 2005
Ký hiệu phân loại: 370
ISBN: 0596008740
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 9923 Định dạng: CHM
Bàn về giáo dục Việt Nam : Tuyển tập tác phẩm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2002
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Quản lí hiệu năng và quản lí tự chủ trong nhà trường - một cơ chế để phát triển = School Effectiveness and school based ...
Thông tin xuất bản: Thượng Hải : Thượng Hải , 2004
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Những trải nghiệm mới về giáo dục trong thời bình : Hồi ký
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2012
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tasks in primary mathematics teacher education : purpose, use and exemplars
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 370
ISBN: 9780387096681
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 97213 Định dạng: PDF
30 năm giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 370
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục