Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 32 kết quả
Practical packet analysis [electronic resource] : using Wireshark to solve real-world network problems
Tác giả: Chris Sanders
Xuất bản: San Francisco Calif: No Starch Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Practical packet analysis [electronic resource] : using Wireshark to solve real-world network problems
Tác giả: Chris Sanders
Xuất bản: : No Starch Press, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Packet forwarding technologies
Tác giả: Weidong Wu
Xuất bản: New York: Auerbach Publications, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3981
 
Interconnections for computer communications and packet networks
Tác giả: Roberto Rojas-Cessa
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Ethernet Switches
Tác giả:
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
HSPA+ Evolution to release 12 : performance and optimization
Tác giả: Harri Holma, Pablo Tapia, Antti Toskala
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38216
 
Network processors : architecture, programming, and implementation [electronic resource]
Tác giả: Ran Giladi
Xuất bản: Amsterdam Boston Burlington Mass: Elsevier Morgan Kaufmann Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
MPLS and VPN architectures
Tác giả: Ivan Pepelnjak, Jim Guichard
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Cisco router OSPF : design and implementation guide
Tác giả: William R Parkhurst
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
MPLS and VPN architectures. Vol. 2
Tác giả: Jim Guichard, Jeff Apcar, Ivan Pepelnjak
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 

Truy cập nhanh danh mục