Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Encyclopedia of school psychology
Tác giả: Steven W Lee
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
PASS : prepare, assist, survive, and succeed : a guide to passing the Praxis Exam in school psychology
Tác giả: Barbara Bole Williams, Rosemary B Mennuti
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.713
 
Youth work, early education, and psychology : liminal encounters
Tác giả: Veronica Pacini-Ketchabaw, Hans Arthur Skott-Myhre, Kathleen Skott-Myhre
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Using humor to maximize learning : the links between positive emotions and education
Tác giả: Mary Kay Morrison
Xuất bản: Lanham Md: Rowman Littlefield Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
School consultation : conceptual and empirical bases of practice
Tác giả: William P Erchul, Brian K Martens
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Assessment for intervention : a problem-solving approach
Tác giả: Rachel Browm-Chidsey, Kristina J Andren
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
1

Truy cập nhanh danh mục