Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 631 kết quả
Schaum's Outline of Fluid Mechanics [electronic resource]
Tác giả: Merle C Potter, David Wiggert
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Data structures for game programmers
Tác giả: Ron Penton
Xuất bản: Rocklin Calif London: Premier Pearson Education distributor, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Object-oriented & classical software engineering
Tác giả: Stephen R Schach
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.1
 
ECNU Review of Education
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Object-oriented design using Java
Tác giả: Dale John Skrien
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
An introduction to object-oriented programming with Java
Tác giả: C Thomas Wu
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Journal of Coaching and Sports Science
Tác giả:
Xuất bản: : FoundAE Foundation of Advanced Education, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Unesa Journal of Chemical Education
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Surabaya, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Integrated Science Education Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Cahaya Ilmu Cendekia Publisher, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Philosophy of Mathematics Education
Tác giả: Paul Ernest, Maria Bicudo, Ladislav Kvasz, Roger Miarka, Regina Moeller, Jean Paul van Bendegem, Ole Skovsmose
Xuất bản: Cham: Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370
 

Truy cập nhanh danh mục