Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Animacies : biopolitics, racial mattering, and queer affect
Tác giả: Mel Y Chen
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.1
 
La société de défiance : comment le modèle social français s'autodétruit
Tác giả: Yann Algan, Cahuc
Xuất bản: Paris: Ens Rue dUlm, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.1
 
Cultural difference in television programs : foreign television programs in China
Tác giả: Zhuo Feng
Xuất bản: Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  302.1
 
Wellbeing Economics : The Capabilities Approach to Prosperity
Tác giả: Paul Dalziel, Caroline Saunders, Joe Saunders
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.1
 
Wellbeing Economics [electronic resource] : The Capabilities Approach to Prosperity
Tác giả: Paul Dalziel, Caroline Saunders, Joe Saunders
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.1
 
Trust theory : a socio-cognitive and computational model
Tác giả: Cristiano Castelfranchi, Rino Falcone
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: J Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.1
 
The happiness agenda : a modern obsession
Tác giả: Simon Burnett
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.1
 
Trust : comparative perspectives
Tác giả: Robert Mortimer Marsh, Masamichi S Sasaki
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục