Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Business Chinese for Beginner Speaking
Tác giả: Wang Min, Zhang Baoling
Xuất bản: China: Foreign Languages Teaching and Research Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.1802465
 
Business adventures : twelve classic tales from the world of wall street
Tác giả: John Brooks,
Xuất bản: New York: Open Road Media, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.0973
 
Mondo Agnelli : Fiat, Chrysler, and the power of a dynasty
Tác giả: Jennifer Clark
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
 
Done deals : venture capitalists tell their stories
Tác giả: Udayan Gupta
Xuất bản: Boston: Harvard Business School Press, c2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.04150922
 
Irresistable forces
Tác giả: Brenda Jackson
Xuất bản: New York: Kimani Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Home as Found Authority and Genealogy in Nineteenth-Century American Literature 1849-1880
Tác giả: Augustus Ripley Burbank
Xuất bản: LEIDEN BOSTON: Johns Hopkins University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  810.9003
 
Coming undone [downloadable e-book]
Tác giả: Lauren Dane
Xuất bản: New York: Heat, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Che cosa sono le BR : le radici, la nascita, la storia, il presente
Tác giả: Giovanni Fasanella, A Franceschini
Xuất bản: Milano: Rizzoli, c2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  322.4
 
The tycoon's rebel bride [electronic resource]
Tác giả: Maya Banks
Xuất bản: New York: Harlequin Enterprises, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5952
 
Sam Walton, made in America : my story
Tác giả: Sam Walton, John Huey
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.149092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục